Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET), een Brussels initiatief voor meer ondernemerschap bij jongeren

Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET) is een initiatief uit het Brussels Gewest, dat gelanceerd werd vanuit de Brusselse strategie voor bewustmaking voor ondernemerschap bij jongeren.

YET wil jonge inwoners van Brussel helpen bij de ontwikkeling van een positieve toekomstvisie, meer inzicht te krijgen in de ondernemerswereld of bij het beginnen van een eigen activiteit.

De ontwikkeling van de regionale strategie voor ondernemerschap is in de eerste plaats gebaseerd op een transversaal netwerk dat partners verenigt die afkomstig zijn van zowel de publieke als de private sector en al dan niet direct betrokken zijn bij de sensibilisering van Brusselse jongeren. Dit zijn:

  • de onderwijssector
  • de opleidingssector
  • de publieke autoriteiten (gewestelijk, communautair en lokaal)
  • Brusselse economische instellingen (publiek, privé, verenigingen)
  • ondernemers
  • de sector voor arbeidsbemiddeling
  • de sector voor sociaal-professionele integratie

Eén van de kerntaken van YET is het warm maken van jonge Brusselaars voor het ondernemerschap. Via een video probeert het YET-team komaf te maken met een aantal stereotypen die belemmerend werken voor het ondernemerschap. Dit filmpje is terug te vinden op: www.youtube.com/watch?v=Jw5bDJ-Y1gM 

Meer infowww.yet.brussels/nl