VLHORA-congres te Brussel - 23 april 2018

congresbeeld2018uitnodiging.jpg

Het VLHORAcongres legt de focus op ‘Talent voor morgen. Meer waarde met hogescholen’ en is opgebouwd uit twee delen.

In de voormiddag neem je u deel aan een leermoment voor en door directieleden, docenten en beleidsmedewerkers van de hogescholen. Het leermoment wordt uitgebouwd rond zes topics:

  • Internationale en interculturele competenties ontwikkelen, een integrale aanpak
  • Digitalisering van het onderwijs, een uitdaging van efficiëntie en effectiviteit
  • Duaal leren, een toekomstgerichte vorm van co-creatie
  • Een leven lang leren met een aanbod op maat mogelijk maken
  • Creativiteit en interdisciplinariteit, des te meer nodig voor oplossingen voor het werkveld
  • Leraars, professionals die talenten vormen die de toekomst mee kunnen creëren

Een differentiatie in werkvormen is voorzien: workshops, sessies, lezingen, out-of-the-box-werkvormen en postersessies.

In de namiddag neem je deel aan een communicatie-event met onze stakeholders: politici, ondernemers, leiders in de gezondheids-, onderwijs- en culturele sector, studenten, beleidsmedewerkers van regeringskabinetten, overheidsorganisaties, middenveldorganisaties, advies- en overlegorganen, journalisten, e.a.

Een narratief over de maatschappelijke legitimering van de hogescholen in een snel veranderende economische en maatschappelijke omgeving zal gelanceerd worden. Strategische beleidsopties voor de toekomst zullen voorgesteld en besproken worden.

Wanneer en waar?  maandag 23 april 2018 in het Vlaams Parlement te Brussel.

Deelnameprijs?
Deelname aan het voormiddagprogramma kost 75 euro (incl. lunch). Het namiddagprogramma kost 95 euro (incl. lunch en receptie). Deelname aan de volledige dag kost 110 euro.
Studenten betalen respectievelijk 35 euro (voormiddag), 45 euro (namiddag) of 55 euro (volledige dag).

Meer info over programma en inschrijven