Vlaamse Regering schaft de vestigingswet af

Volgens de vestigingswet moet elke ondernemer een aantal ondernemersvaardigheden bewijzen. Voor een hele reeks gereglementeerde beroepen gaat dat niet enkel over een attest bedrijfsbeheer, maar ook over specifieke beroepsbekwaamheden.

Dat is in tegenstrijd met Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat. Bovendien zorgde de Europese wetgeving ervoor dat Belgische ondernemers aan meer voorwaarden moesten voldoen dan buitenlandse ondernemingen die zich hier willen vestigen.

Nu Vlaanderen sinds de 6de Staatshervorming bevoegd werd voor deze regelgeving, heeft de Vlaamse Regering besloten om de huidige vestigingswetgeving af te schaffen. Om voldoende kwaliteit te garanderen voor de klant zullen de sectorfederaties alternatieven uitwerken, zoals bijvoorbeeld labels en opleidingen.

Nu wordt de wetgeving al herzien voor een eerste reeks beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en garagisten, koetswerkers en fietsenmakers.

Het is de bedoeling om dat door te trekken naar alle ambachtelijke beroepen en zo de weg vrij te maken voor een bruisend ondernemersklimaat.

Meer info:
Persbericht minister Muyters - Vlaamse Regering schaft de vestigingswet af
Nota aan de Vlaamse Regering
Adviezen: opheffing evaluatieprocedure
Besluit van de Vlaamse Regering
Visienota aan de Vlaamse Regering