Vereenvoudiging aanvraag statuut student-zelfstandige

Graag brengen we jullie op de hoogte van een recente ontwikkeling die de aanvraag van het statuut student-zelfstandige vereenvoudigt. Tegelijk willen we de voorwaarden die worden opgelegd bij het bewijzen van het regelmatig volgen van de lessen verduidelijken.

 1. Voortaan kunnen de sociale verzekeringsfondsen het kinderbijslagkadaster raadplegen (de machtigingsprocedure is afgerond).  De sociale verzekeringsfondsen kunnen daaruit afleiden of de student voldoet aan de voorwaarde van inschrijving in een erkende onderwijsinstelling voor 27 studiepunten/17 lesuren.

  Het attest van inschrijving/inschrijvingsbewijs zou niet meer standaard mogen opgevraagd worden door de sociaal verzekeringsfondsen (enkel nog in uitzonderlijke gevallen).
   
 2. Er bestond wat verwarring over het bewijzen van ‘het regelmatig volgen van de lessen op het einde van het schooljaar’.
  De onderwijsinstelling kan op 3 manieren bewijzen via een attestering dat:
 • de student aanwezig is geweest tijdens de lessen, of
 • de student deelgenomen heeft aan de examens voor 27 studiepunten of 17 lesuren, of
 • de onderwijsinstelling de student begeleidde in zijn ondernemingsproject.
  OPGELET: het hebben van een statuut ‘student-ondernemer’ (met allerlei faciliteiten) is niet voldoende om het statuut student-zelfstandige te krijgen. Het moet gaan om een begeleiding die aanvaard is door de FOD Sociale Zekerheid. Volgende begeleidingsprojecten zijn al aanvaard:

Wil je nagaan of het begeleidingsproject van jouw instelling aanvaard zal worden? Bezorg zoveel mogelijk informatie omtrent de begeleiding (aanvraagprocedure, waaruit bestaat de begeleiding, frequentie, ...) aan: 

FOD Sociale Zekerheid
DG Zelfstandigen - Dienst Uitkeringen
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 120
1000 Brussel
T 02 528 64 50
zelfindep@minsoc.fed.be

Het gaat hier niet om cumulatieve voorwaarden, het gebruik van het woord ‘of’ is dus correct.

Link naar de volledige info over de aanvraag van het statuut van student-zelfstandige