Subsidies voor projecten ondernemersvorming provincie Vlaams-Brabant - deadline 1 november 2017

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt projecten ondernemersvorming in Vlaams-Brabant. Je kan een subsidie aanvragen tot 50 % van de voorziene kosten, voor een bedrag tussen 5.000 en 25.000 euro.

Projecten kunnen jaarlijks ingediend worden tot 1 november.

Op deze manier wil de provincie het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in de regio stimuleren, versterken en verzekeren.

Wat komt in aanmerking voor subsidiëring?

Het gaat om initiatieven die (kandidaat-)ondernemers informeren en begeleiden met als doel de opstart, professionalisering, groei, overname of faillissementspreventie van of bij de onderneming te ondersteunen of te bevorderen.
Bijvoorbeeld: een vormingsreeks of een begeleidingstraject met een collectief gedeelte waaraan individuele trajecten kunnen gekoppeld worden.

Het onderwerp van de ondernemersvorming moet inspelen op knelpunten en/of noden specifiek voor de provincie Vlaams-Brabant, actueel of relevant zijn in de provincie Vlaams-Brabant of inspelen op toekomstige trends die in de provincie Vlaams-Brabant verwacht worden.
Dit moet je motiveren in het aanvraagdossier.

Onderwerpen die aansluiten op het provinciaal economisch beleid of het versterkt streekbeleid van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde en de Taskforce spitsregio Leuven hebben een streepje voor bij de evaluatie.

Voor wie?

Ondernemersorganisaties, sectororganisaties of organisaties die rond ondernemerschap werken. Ook onderwijs- en kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen.

Hoe verloopt de evaluatie?

Het gaat om een wedstrijdreglement waarbij enkel aan de best geëvalueerde projecten een subsidie toegekend wordt, rekening houdend met het beschikbare budget.

De criteria worden opgelijst in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

De subsidie kan enkel online aangevraagd worden, tot 1 november, via de link: www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/ondernemers-en-starters/subsidies/projecten-ondernemingsvorming/index.jsp

Voorbeeldprojecten

Enkele voorbeeldprojecten die de vorige jaren op een subsidie konden rekenen zijn:

  • UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel voor het project ‘Wake up call lokale handel’ (22.100 euro);
  • UC Leuven voor het project 'Social Media Coaching Center' (20.000 euro);
  • Leuven.Inc voor het project ‘Brown Bag Lunches: Learn, Exchange & Accelerate’ (23.992,50 euro);
  • Voka-Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde voor het project ‘Starten en weer doorgaan: ondernemersvorming voor het jonge bedrijf’ (20.000,00 euro);
  • Innovatiesteunpunt vzw voor het project ‘Lean in land- en tuinbouw’ (7.417,17 euro)
  • KU Leuven voor het project 'LCIE Student Accelerator' (22.500 euro);

Meer info
Het subsidiereglement, het aanvraagformulier, de online aanvraagmodule en de links naar het provinciaal economisch beleid en het versterkt streekbeleid vind je hier: www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/ondernemers-en-starters/subsidies/projecten-ondernemingsvorming/index.jsp

Roel Casteels, bestuurssecretaris ondernemerschap: 016 26 72 90 - roel.casteels@vlaamsbrabant.be