Studentencoöperatie ARTEpreneur

ARTEpreneur is een studentencoöperatie voor studenten van 18 tot 25 jaar oud. Studenten uit alle opleidingen van alle Gentse hogescholen en universiteiten kunnen een onderneming oprichten. ARTEpreneur heeft tot doel om studenten die een ondernemerswens hebben, maar die de stap naar het oprichten van een eigen onderneming te groot vinden, een structuur aan te bieden waarbij ze kunnen ondernemen tijdens het studeren.

ARTEpreneur is een veilige student-ondernemershaven, aangezien de coöperatie tijdelijk het ondernemersrisico overneemt. De student-ondernemer kan voor de facturatie gebruik maken van het ondernemingsnummer van ARTEpreneur. 
De begeleiding op maat laat toe dat hij zich in het begin volledig toelegt op zijn kernactiviteiten. Bepaalde zaken zoals bv. de boekhouding worden door de coöperatie opgenomen, om in een latere fase volledig over te dragen aan de student-ondernemer.

De doelstellingen en coöperatieve waarden die ARTEpreneur nastreeft omvatten het adviseren, begeleiden, coachen en ondersteunen bij de uitwerking van het ondernemersidee. Daarnaast stimuleert ARTEpreneur samenwerking en het delen van kennis en ervaringen.

Dit project werd tijdens de opstart gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, met als doel uit te zoeken of de studentencoöperatie een oplossing biedt aan student-ondernemers om drempels naar ondernemerschap te verlagen of weg te nemen.

Meer info:
www.artepreneur.be
Bundeling ervaringen en lessen pilootjaren jongeren- en jeugdhuizencoöperatie: Blauwdruk Jongerencoöperatie.pdf (1.87 MB)

image.png