Project ecosysteem Antwerpen: TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE is een projectmatig samenwerkingsverband van de stad, het Antwerpse hoger onderwijs dat een fundamentele keuze voor ondernemend onderwijs heeft gemaakt, het jeugdwerk, studentenverenigingen en ondernemerszin bevorderende organisaties.

Om ondernemerschap vanzelfsprekender te maken wordt de komende jaren ingezet op de verankering van ondernemerszin in het algemeen en ondernemerschap in het bijzonder binnen de werking van de Antwerpse hoger onderwijsinstellingen en het brede jeugdwerk. Expertise, connectie en ondersteuning zijn de acties waarmee de Antwerpse jongeren en studenten entrepreneurship zullen ontdekken. Inspireren, uitdagen, informeren en activeren is de breedte waarop die acties gebouwd zijn.

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE zal met de middelen van EFRO en de co-financierders sneller en adequater de prille partnerships uitbreiden, verstevigen en verduurzamen. Steeds dicht bij de leefwereld van de jongere. Inspelend op hun (soms nog onontdekte) kwaliteiten. Zo geeft deze alliantie ook alle (nog niet) ondernemende studenten een duwtje in de rug.

Ook naar de intermediaire doelgroep toe zal het ondernemerschap vanuit die sfeer geïntroduceerd worden. Daarnaast is er de uitdaging om binnen de regionale context meer aansluiting te vinden bij andere actoren die dezelfde missie van ondernemerschap delen. Dit leidt tot een gedragen partnerschap waarbij nieuwe en langdurige wisselwerkingen kunnen (blijven) ontstaan.

Dit samenwerkingsverband streeft er naar een ruime ondernemende context te scheppen in de stad voor alle jongeren. Het zal de grotere tekening van ondernemerschap en de actoren ter bevordering ervan, helder, expliciet en bereikbaar maken.

In het kader van de EFRO-oproep Ecosystemen in studentensteden ontwikkelde TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE volgende instrument: pdf bestandTOA_ALLIANCE LINES_metrokaart (4.18 MB)

Meer info
Kort voorstellingsfilmpje van TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE (met beelden van de kick-off van 27 oktober 2016): https://www.youtube.com/watch?v=iRCuFmN6Ea4
pdf bestandTAKEOFFANTWERP_ALLIANCE EFRO-project - 27 okt 2016 (280 kB)
 www.takeoffantwerp.be/alliance
www.takeoffantwerp.be/international
TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE op YouTube
Volg TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE op Facebook

Nieuws en activiteiten TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE

Kalender activiteiten Ecosysteem TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE - najaar 2017

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE organiseert dit najaar tal van interessante sessies voor jonge ondernemers.

Entrepreneurial Kickoff - Ecosysteem TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE - Antwerpen - 10 oktober 2017

Tijdens de Entrepreneurial Kickoff van TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE ontdek je wat Antwerpen te bieden heeft voor jonge ondernemers. Er is een aanbod van workshops, startersondersteuning en networking.

SAVE THE DATE: Entrepreneurial Kickoff - Ecosysteem Antwerpen TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE - 10 oktober 2017

Noteer alvast in je agenda de Entrepreneurial Kickoff van TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE met een aanbod van workshops, startersondersteuning en networking.

Event BAAS boven BAAS te Antwerpen - 29 april 2017

BAAS organiseert voor de derde keer een evenement voor en door ondernemende jongeren.

Voorstellingsfilmpje Ecosysteem Antwerpen TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE maakte een kort filmpje waarin ze het ecosysteem Antwerpen voorstellen en uitleggen wat ze van plan zijn te doen.