Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs - VUB, UAntwerpen, UHasselt, KU Leuven en UGent.

Het postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs is een eenjarige opleiding, bestaande uit een innovatieproject dat studenten de mogelijkheid biedt om échte ervaring op te doen in een uitdagende omgeving waar technische, ondernemende en innoverende competenties ontwikkeld worden. Aanvullend neemt de student een persoonlijk studieprogramma op.

Studenten kunnen participeren in drie soorten innovatieprojecten:

  • een in-company project: het uitvoeren van een innovatief project binnen een bedrijf, 
  • een teamproject: met een team studenten werken aan een innovatief project op de campus,
  • een start-up project: ondernemende studenten schrijven een business plan met als doel een eigen onderneming op te richten.

De toegevoegde waarde van het programma is de intensieve en persoonlijke begeleiding door coaches (vanuit de universiteit) en innovatiementoren (vanuit de industrie). Naast technische skills ligt de focus voornamelijk op professionele, innovatieve en ondernemende skills.

Dit programma vloeit voort uit de nauwe samenwerking tussen 5 universiteiten: VUB, UAntwerpen, UHasselt, KU Leuven en UGent.

Meer info: http://innoverendondernemen.be/ 

cover%20folder.jpg?etag=%222a6ca-58abf76