OPROEP: Professionaliseringstraject financieel management sociale economiebedrijven – deadline 3 november 2016

Deze oproep voor het aanbieden van een professionaliseringstraject aangaande het financieel management in sociale economiebedrijven wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie.

Het totaalbudget is vastgelegd op 50.000 euro (excl. BTW).

In-C zoekt als indiener bij voorkeur naar onafhankelijke expertisecentra (bv. kennisinstellingen) die een goed overzicht hebben over de sector en kennis aantonen rond de gevraagde expertise binnen deze opdracht. Indiener en/of de partners waarmee hij samenwerkt moet gespecialiseerde kennis en ervaring hebben m.b.t. de financieel-economische context van bedrijven in de sociale economie (incl. het subsidiërend kader in een wijzigende beleidscontext).

LET OP: de deadline om in te dienen ligt op 3 november 2016 om 12u.

Offertes dienen via mail verstuurd te worden naar info@in-c.biz.
Informatieve vragen over de oproep kunnen worden gericht aan wim.vanopstal@in-c.biz.

Alle inhoudelijke en administratieve bepalingen vindt u in de bijhorende richtlijnen en formulieren:

pdf bestand2016_Lot7_in-C_financieel management_richtlijnen.pdf (289 kB)
docx bestand2016_Lot7_in-C_financieel management_formulier.docx (73 kB)
docx bestand2016_Lot7_in-C_financieel management_intentieverklaring.docx (30 kB)
pdf bestandRichtlijnen communicatie opleidingen en outputs voor uitvoerders inC_0716.pdf (264 kB)