OPROEP: onderzoek kansen en knelpunten sociale economie in beheer en exploitatie schoolgebouwen - deadline 12 december 2016

Wij willen jullie graag attent maken op de dringende oproep om te onderzoeken welke de kansen en de knelpunten voor de sociale economie zijn om een rol te spelen in het beheer en de exploitatie van schoolgebouwen.

Deze opdracht kadert in een vraag die in samenspraak met de departementen onderwijs en werk en sociale economie uitgewerkt werd en wordt opgesplitst in twee loten:

  • Lot 12a betreft het onderzoeken van de juridische en regelgevende randvoorwaarden
  • Lot 12b betreft het onderzoeken van het bedrijfseconomische potentieel van zulke constructies

Let op: de deadline om een offerte in te dienen is kort (12 december!) en ook de uitvoeringsperiode ligt dichtbij.

De offertes moeten niet al te uitgebreid zijn, met tal van beschouwingen en situeringen, maar bondig en to the point met de belangrijkste contouren van inhoudelijke focus, aanpak, timing en deskundigheid. Er wordt daarbij geen concurrentie op prijs georganiseerd: de opdrachten worden gegund aan de in de richtlijnen voorziene prijzen op basis van de inhoudelijke aspecten van en achterliggende expertise bij de ingediende offertes. Eigen voorstellen tot een relevante verdere afbakening binnen de gestelde contouren van de opdracht worden op prijs gesteld.

Opdrachtnemers kunnen voor beide loten of voor één van de aparte loten intekenen.

De loten zijn omschreven in de respectievelijke richtlijnen en voor beide loten is een apart indieningsformulier bijgevoegd:

pdf bestand2016_Lot12a_in-C_Exploitatie Schoolgebouwen_richtlijnen.pdf (356 kB)
docx bestand2016_Lot12a_in-C_Exploitatie Schoolgebouwen_formulier.docx (69 kB)

pdf bestand2016_Lot12b_in-C_Exploitatie Schoolgebouwen_richtlijnen.pdf (356 kB)
docx bestand2016_Lot12b_in-C_Exploitatie Schoolgebouwen_formulier.docx (69 kB)

Een sjabloon voor eventuele intentieverklaringen (in het geval met meerdere partners ingediend wordt): docx bestand2016_Lot12_in-C_Exploitatie Schoolgebouwen_intentieverklaring.docx (30 kB)

De communicatierichtlijnen van de Vlaamse overheid: pdf bestandRichtlijnen communicatie opleidingen en outputs voor uitvoerders inC_0716.pdf (264 kB)

Contact bij eventuele vragen:
Wim Van Opstal  
+32 (0)479 883 953
wim.vanopstal@in-c.biz