OPROEP: Neem deel aan studie samenwerking HOI's - publieke/private organisaties - UIIN - deadline 10 november 2016

De Europese Commissie is begonnen met een grote internationale studie om een ​​beter inzicht te krijgen in de manier waarop de hoger onderwijsinstellingen samenwerken met hun omgeving, met een focus op het bedrijfsleven. In aansluiting op de grootste Europese studie inzake samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven dat werd voltooid in 2010-11 (verkrijgbaar op www.ub-cooperation.eu), probeert deze studie de kennis over het onderwerp verder te vergroten en zal het helpen om beleidsmakers te informeren, om de toekomstige samenwerkingsverbanden tussen hoger onderwijsinstellingen en externe organisaties te verbeteren.

Dit onderzoek vraagt de input van de belangrijkste actoren binnen hoger onderwijsinstellingen inzake de omvang, ontwikkeling en uitdagingen van samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en bedrijven.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten en alle antwoorden blijven anoniem. Meewerken aan de enquête kan nog tot uiterlijk 10 november 2016.

Bij wijze van dank kan je er na het voltooien van de enquête voor kiezen om een Cooperation Readiness Assessment voor jezelf of je organisatie te ontvangen, welke je inzichten geeft om je toekomstige externe samenwerkingen te verbeteren.

Met het oog op dit onderzoek omvat de term 'universiteit' alle Europese instellingen voor hoger onderwijs en de term 'bedrijf' omvat private en publieke organisaties, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en non-profit organisaties.

Deelnemen aan de enquête kan op: http://www.survey.ub-cooperation.eu/