Oproep kandidaturen VOCATIO-beurzen - deadline 30 oktober 2018

De stichting VOCATIO heeft als hoofddoel materiële en morele steun te verlenen aan jongeren met een roeping of levensproject.

Elk jaar reikt VOCATIO 15 beurzen van 10.000 euro uit die jongeren moeten toelaten hun talent of maatschappelijke ambitie vorm te geven en verder te ontwikkelen. 

De VOCATIO-beurs betekent een sprinkplank voor het leven, een erkenning en een financieel duwtje in de rug.

De beurs is bedoeld voor:

  • Jongeren tussen 18 en 29 jaar,
  • Belgen of jongeren met een verankering in België,
  • een levensproject of een roeping in de fase van ontwikkeling, maar die geremd wordt door een gebrek aan financiële middelen,
  • verschillende disciplines en domeinen, zoals geneeskunde, stedenbouw, ambachten, sociale projecten, archeologie, natuurwetenscahppen en ecologie, kunst (toegepaste, beeldende en plastische kunsten), filosofie, rechten, wetenschappelijk onderzoek en nog vele andere …

De beurs is niet bedoeld voor het beginnen van studies of voor commerciële activiteiten.

Kandidaturen voor de promotie 2018 kunnen ingediend worden tot 30 oktober 2017.

Neem hier een kijkje om de laureaten van de voorgaande promoties te kennen.

Meer info en indienen kandidatuur: www.vocatio.be

VOCATIO