OPROEP: Directe steun voor ontwikkeling van de ondernemerscultuur bij Brusselse jongeren - Brusselse Gewest - deadline 31 mei 2017

De Brusselse Minister van Economie en Werkgelegenheid, Didier Gosuin, heeft in 2016 de eerste Brusselse strategie voor bewustmaking voor ondernemerschap bij jongeren, genaamd 'Young Entrepreneurs of Tomorrow – YET' gelanceerd om jonge inwoners van Brussel te helpen bij de ontwikkeling van een positieve toekomstvisie, om meer inzicht te krijgen in de ondernemerswereld of om een eigen activiteit te beginnen.

Het Gewest lanceert in het kader van deze strategie een tweede projectoproep voor financiering van heel uiteenlopende acties gericht op:

  • Bewustmaking van jongeren uit het beroepsonderwijs/leren en werken/buitenschools circuit en hun directe tussenpersonen
  • Concrete actie van studenten en werkzoekenden die zelf hun job willen creëren

Het betreft een wedstrijdformule, waarbij op basis van de selectiecriteria de meest overtuigende projecten worden geselecteerd, zolang er nog budget beschikbaar is. Het totaalbudget bedraagt € 600.000.
De dossiers worden geselecteerd door de Minister van Economie op basis van een advies afkomstig van een multidisciplinair adviescomité.

De projectoproep wordt gezamenlijk beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) en de dienst 1819 die de YET-strategie coördineert.

Deadline inschrijvingen: 31 mei 2017 om 12:00u.

Meer info: het volledige reglement van de projectoproep en de bijlagen kan je raadplegen via de website van yet.brussels of BEW.