Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

De Europese Commissie lanceert een Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren. In het nieuwe voorstel van de Europese Commissie krijgen ondernemerszin en basisvaardigheden sterke nadruk.

Meer info: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf