Ontstaan van het Forum OhO

Vanuit het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2011-2014 werd de vraag gesteld hoe ondernemerschapsonderwijs in het hoger onderwijs meer aan bod zou kunnen komen en hoe het meer zichtbaarheid zou kunnen krijgen.

Een informele bevraging bij alle instellingen hoger onderwijs bracht een grote oogst aan initiatieven en acties naar boven. Gezien de rijkheid en diversiteit van die acties, leek het aangewezen om in te zetten op kennisdeling, wederzijds inspireren en uitwisselen van elkaars initiatieven vanuit de verschillende instellingen hoger onderwijs.

In het najaar van 2012 werd een ronde gedaan bij mensen uit een aantal organisaties en instellingen hoger onderwijs. Daarbij werd gepeild of er engagement en enthousiasme vanuit het hoger onderwijs was om een stakeholdersplatform mee te dragen, welke meerwaarde sleutelfiguren uit het werkveld voor zo’n samenkomsten zagen en wat van belang was om zo’n werking te kunnen doen slagen.

De ronde gaf niet alleen een unaniem positieve respons, maar deed tegelijk bij de betrokkenen het enthousiasme en energie ontstaan om aan zo’n samenkomsten deel te nemen en er mee vorm aan te geven.

In mei 2013 kwamen voor het eerst 19 mensen uit hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten, studentenverenigingen en intermediaire organisaties) voor het eerst samen. Benieuwd in het opzet van de dag en de deelnemerslijst?

De groep besliste samen op welke manier ze verder vervolg en invulling aan de samenkomsten zou gaan geven én gaf meteen ook aan dat er nood was om ook iets rond ondernemend hoger onderwijs voor een bredere groep geïnteresseerden te organiseren. Meteen werd van start gegaan met de voorbereiding van wat later de eerste SOHO-dag zou worden.

Het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs en de SOHO-werking was geboren!