Ontdek onderzoeken over jongeren in de overgang van school naar werk bij de Ambrassade en het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP)

De Ambrassade, een koepel voor de jongerenwerking in Vlaanderen, is een belangrijke schakel tussen overheid, middenveld en jeugd. De Ambrassade zet samen met partners projecten op rond jeugdwerkloosheid, kinderarmoede, jeugdruimte en leren.

De Ambrassade zette een participatief belevingsonderzoek op met als centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe beleven jongeren in Vlaanderen de transitie school-arbeidsmarkt?’ Welke zorgen spelen op tijdens die transitie? Hoe gaan jongeren daarmee om? Welke noden hebben jongeren op vlak van ondersteuning, informatie en advies, begeleiding, oriëntatie, hulp?

Dit onderzoek geeft inkijk in hoe jongeren deze transitie beleven en is een urgente 'call to action' voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein.

Hoewel dit belevingsonderzoek met 33 bevraagde jongeren geen representatief staal is en de ervaringen en bevindingen die van de 33 jongeren zelf zijn, geven we graag de relevante hoofdlijnen:
de jongeren voelen zich niet voorbereid, noch gewapend om de zoektocht naar werk aan te vatten en op te pakken (ze hebben weinig zicht op eigen sterktes, geen idee welke organisaties er zijn om ondersteuning te bieden, waar info gehaald kan worden en hoe ‘de systemen’ in elkaar zitten, zoals vakbonden, VDAB, … )
Verder zien 3/4 van de jongeren ondernemerschap als een soort ‘droom’, maar met drempels om die stap te zetten. 

Link naar de studie: https://ambrassade.be/werk/belevingsonderzoek-op-weg-naar-werk of 
De weg naar kwaliteitsvol werk - MINIRAPPORT.pdf (4.52 MB)  
De weg naar kwaliteitsvol werk - GROOT RAPPORT.pdf (3.77 MB)

Het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) is een interuniversitaire samenwerking tussen UGent, VUB en KU Leuven, dat instaat voor het ontsluiten van bestaand en eigen jeugdonderzoek.

Op hun website staat bv. de 'Studie naar de school-werk transitie van maatschappelijk kwetsbare jongeren' - 2016: pdf bestandUiteindelijk sta je er alleen voor - JOP.pdf (1.13 MB)

Meer info:
www.ambrassade.be
www.jeugdonderzoeksplatform.be