Ondernemerschap steeds meer gezien als haalbaar en wenselijk

Ondernemerschap wordt in Vlaanderen steeds meer gezien als een haalbare en wenselijke stap. Dit blijkt uit de publicatie van de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Ondernemerschap

In 2015 zag 48% van de ondervraagden voldoende opportuniteit om een bedrijf op te richten, 31% meende over voldoende kennis, bekwaamheid en ervaring te beschikken om een nieuw bedrijf op te richten, bovendien had 10% ook effectief de intentie om binnen de 3 jaar een nieuw bedrijf te starten.

Waardering

De GEM-enquête peilde ook naar de waardering voor ondernemerschap. In 2015 vond 57% van de bevraagde Vlamingen dat succesvolle starters een hoge status hebben en veel respect genieten, 54% zag de stap naar ondernemerschap als goede carrièrekeuze en 54% vond dat er veel media-aandacht is voor ondernemerschap.

Meer info: http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/ondernemerschap-steeds-meer-gezien-als-haalbare-en-wenselijke-stap

pdf bestand15 jaar GEM Vlaanderen: een overzicht.pdf (1.87 MB)