Ondernemende lespraktijken in studiegebieden Wetenschappen en technologie

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs - VUB, UAntwerpen, UHasselt, KU Leuven en UGent.

Vijf universiteiten werken nauw samen om één programma aan te bieden.

Technopreneurship voor iedereen - UGent

Hoe kunnen technische richtingen het creëren van ondernemingszin in hun opleiding verankeren zonder aan technische competenties in te boeten?

Vlajo Challenge in The Company - Universiteit Antwerpen

Het spel 'Vlajo-Challenge' is een goede simulatie van de realiteit en geeft grote groepen van studenten de gelegenheid om kennis te maken met de beslissingen die een startend ondernemer moet nemen.

Triple Engineering - KULeuven

Kennistransfer tussen onderwijs en bedrijven via innovatieprojecten en ondersteuning van de ondernemende student.

CORE cvba-so – coöperatief ondernemen in rationeel energiegebruik - KU Leuven

Studenten komen er in een echte ondernemingsomgeving tot technische realisaties en dit in een minder bekende ondernemingsvorm.

Onderwijsprogramma rond technologisch ondernemen voor handelsingenieurs en technologische ingenieurs - Vrije Universiteit Brussel

Hoe dicht dit onderwijsproject de kloof tussen technologie en ondernemerschap?

Kan je ons zelf nog interessante ondernemende 
praktijken bezorgen?

Mailen kan naar 
nele.lintermans@vlaio.be.