Ondernemende lespraktijken in studiegebieden Psychologie, pedagogie, sociaal-agogisch werk en onderwijs

Growfunding, een hefboom voor stedelijke creativiteit - Odisee Hogeschool Brussel

Een innovatieve manier van crowdfunding: niet het financiële staat centraal, wel het creëren en versterken van sociale netwerken.

Kan je ons zelf nog interessante ondernemende 
praktijken bezorgen?

Mailen kan naar 
nele.lintermans@vlaio.be.