Ondernemende lespraktijken in studiegebied Economie en bedrijfskunde

Studentenconsultancy voor KMO’s - Arteveldehogeschool

Bedrijven maken via een online platform hun bedrijfsspecifieke vragen en problemen kenbaar en de studenten werken in groep aan de opdracht, begeleid door de opdrachtgever en een interne coach van de opleiding.

Social Profit Project - KU Leuven, campus Brussel

Met een reëel project kunnen de studenten in team hun ondernemersvaardigheden aanscherpen. De opbrengsten gaan naar een goed doel.

Internationaal Bedrijfseconomisch Onderzoek (IBeO) - KU Leuven, campus Brussel

Bedrijfsproject om het potentieel van een buitenlandse markt te ontdekken.

KMO ROUTES - UCLL

Het is een initiatief om bedrijfsvragen in het onderwijs te integreren, waarbij de focus ligt op het marketinggebeuren.

International Innovation Lab als alternatieve stageformule voor niet-technologische bedrijfsinnovatie - UCLL

De leerdoelstellingen voor deelnemende studenten zijn hun creativiteit aanscherpen en nieuwe ideeën toepassen in een concrete bedrijfssituatie. De alternatieve stageformule stimuleert de ondernemingszin bij studenten.

International Entrepreneurial Seminar - IntEntSem - Universiteit Gent

Gestart met EFRO-budget, maar nadien zonder extra subsidiëring verder gezet door de organiserende Europese universiteiten.

Onderwijsprogramma rond technologisch ondernemen voor handelsingenieurs en technologische ingenieurs - Vrije Universiteit Brussel

Hoe dicht dit onderwijsproject de kloof tussen technologie en ondernemerschap?

Kan je ons zelf nog interessante ondernemende 
praktijken bezorgen?

Mailen kan naar 
nele.lintermans@vlaio.be.