Nieuwe lancering HEInnovate-tool: zelfevaluatie over visie rond innovatie en ondernemerschap

HEInnovate werd recent in een nieuw jasje gestopt en opnieuw gelanceerd op 18 november tijdens een officiële bijeenkomst in Brussel.
Dit instrument bestaat origineel reeds sinds 2013 en werd ontwikkeld ter ondersteuning van hogere onderwijsinstellingen in Europa, om deze via zelfevaluatie te laten nadenken over de visie van de eigen instelling op vlak van innovatie en ondernemerschap.

Zo kan je de eigen instelling zelf scoren op 7 verschillende thema’s, waarover je 37 verschillende statements krijgt voorgelegd. Het is niet de bedoeling om je te benchmarken t.o.v. andere instellingen. 
Het is wel de bedoeling een kader te scheppen, om de dialoog op gang te brengen binnen je instelling en te helpen de interne visie op vlak van innovatie en ondernemerschap scherp te stellen.

Op 19 en 20 mei  2016 wordt het vernieuwde instrument in Brussel groots gelanceerd: SAVE THE DATE!

Meer info: