Netwerkevent CORE te Leuven - 24 april 2017

Core is een team van innoverende ingenieurs die projecten rond efficiënt en duurzaam energiegebruik ontwikkelen en ondersteunen tot hun realisatie. Zij sensibiliseren studenten en hun omgeving voor de invulling van coöperatief ondernemen en het belang van rationeel energiegebruik.

Core is een onderdeel van het Postgraduaat Innoverend Ondernemen dat werd ontwikkeld als een brugproject, met de steun van het toenmalig Agentschap Ondernemen. Tot 2020 ontvangt Core financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Op 24 april 2017 kom je meer te weten over de realisaties binnen de projecten Energieke Scholen (sensibilisatie en datamonitoring) en Craywinckelhof (warmtestudies).
Twee gastsprekers bieden ook een andere kijk op deze thema's.
In het slot van het plenaire gedeelte hoor je op welke domeinen Core de focus zal leggen in de toekomst.

Daarna kan je napraten tijdens het netwerkmoment.

Waar? Kasteel van Arenberg, Celestijnenlaan 300, Heverlee

Wanneer? 24 april 2017 om 19.00u

Deadline inschrijven: 21 april 2017

Meer info en inschrijven vind je hier.