Kan je een onderneming opstarten?

Niet iedereen kan een onderneming opstarten!

Wil je een onderneming oprichten of vennoot worden in een bestaande vennootschap? Dan moet je:

  • meerderjarig zijn
  • je burgerrechten genieten
  • handelingsbekwaam zijn

Je mag geen onderneming opstarten als je:

  • van een rechter een verbod om te ondernemen kreeg
  • wettelijk of gerechtelijk onbekwaam verklaard bent
  • onder een voorlopig bewindvoerder staat

Niet alle nationaliteiten kunnen zomaar een onderneming opstarten! 
Voor burgers uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland zijn er geen belemmeringen
Kom je uit een ander land? Dan moet je een verblijfsvergunning en een beroepskaart hebben.

De beroepskaart vraag je aan bij een ondernemingsloket. Woon je niet in België? Vraag dan je beroepskaart aan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar je verblijft.
Een beroepskaart kost € 140 bij de aanvraag en € 90 per toegekend jaar.

Meer info: www.werk.be/online-diensten/beroepskaarten

Je moet ook over bepaalde kennis en bekwaamheden beschikken die je moet bewijzen met een attest of een diploma.