Jeugdhuizen met een werking rond ondernemerschap

Jongeren met een passie, die stap voor stap willen groeien naar ondernemerschap, kunnen bij heel wat jeugdhuizen ondersteuning krijgen vóór ze echt gaan ondernemen.

De ondersteuning bij de plaatselijke jeugdhuizen kan variëren. Ze kunnen er:

  • ondernemers horen vertellen over hun ervaringen
  • nieuwe ideeën bedenken, ideeën uitwisselen of beter maken
  • ondernemende ideeën aftoetsen bij andere jongeren of bij ervaren ondernemers en tips van hen krijgen
  • hulp krijgen bij het zoeken naar informatie of oplossingen
  • vergaderruimte, opslagruimte of een atelier gebruiken
  • de communicatiekanalen van het jeugdhuis gebruiken

Sinds 2014 ontvangen een aantal jeugdhuizen een subsidie van de Vlaamse overheid (Departement Cultuur, Jeugd en Media) voor het opzetten van een werking rond ondernemerschap voor jongeren. De hoofddoelstelling is de maatschappelijke meerwaarde: jongeren de kans geven om ideeën te realiseren en stap voor stap te groeien in hun ondernemerschap zonder dat de focus op ‘winst’ ligt.

Begin 2017 zijn er verspreid over heel Vlaanderen 27 jeugdhuizen met een werking rond ondernemerschap met jongeren, maar dat aantal kan in de toekomst toenemen als andere jeugdhuizen zo'n werking opzetten. 

In elk van deze jeugdhuizen verzamelt een medewerker een brede groep jongeren rond zich, prikkelt hen doelbewust, geeft hen uitdagingen en begeleidt hen in het realiseren van hun ideeën. Een netwerk van organisaties en ondernemers die mee aan de kar trekken versterkt nog de aangeboden ondersteuning.

Meer info:
Formaat, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen: www.formaat.be
De lijst met jeugdhuizen die in 2017 projectsubsidies voor Ondernemerschap krijgen:  www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugdhuizen/subsidieoverzichten/projecten_2017.pdf

image.png