Je hebt een job, maar droomt van een eigen onderneming?

Er zijn verschillende mogelijkheden om je onderneming op te starten:

  • je neemt ontslag en start als zelfstandige in hoofdberoep
  • je behoudt je arbeidscontract bij je werkgever en start op als zelfstandige in bijberoep. Dit heeft als voordeel dat je nog aanvullende inkomsten hebt (terwijl je jouw klantenbestand aan het uitbouwen bent). Bovendien liggen de sociale bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep veel lager dan voor een zelfstandige in hoofdberoep.
Wie kan een bijberoep als zelfstandige hebben?

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

  • je job als loontrekkende moet minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de onderneming of de sector
  • in het onderwijs moet statutair lesgevend personeel minstens 6/10 van een volledig uurrooster werken. Ben je niet vastbenoemd? Dan volstaat een halve uurrooster.
  • een ambtenaar moet minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar werken. Het aantal arbeidsuren per maand moet minstens 1/2 zijn van het aantal arbeidsuren per maand in een voltijdse betrekking.

Meer info: www.rsvz.be