Internationaal netwerk rond academisch ondernemend onderwijs GO-IN: registreer jullie werking rond ondernemen en innovatie

Binnen de Ben-Gurion Universiteit van Negev is er een ‘Bengis Center for Entrepreneurship & Innovation’, deel van de Guilford Glazer faculteit van Business and Management: www.bengis.org

Het Bengis Center wil de geest van ondernemerschap en innovatie promoten en praktijken daarrond ondersteunen. Ze zien samenwerkingen met andere werkingen rond ondernemend onderwijs over de hele wereld als een krachtig instrument. Ze noemen dat ‘GO-IN Initiative: The Global Opportunity Innovation Network’ www.bengis.org/go-in
Daartoe beginnen ze al met een oplijsting van de academische werkingen rond ondernemen en innovatie.

Hier vind je alvast een eerste gooi voor Europa, waar je jouw werking ook kunt registeren: www.bengis.org/european-centers