Interessante instrumenten en publicaties voor jongeren

Al een zicht op je financieringsbehoefte?
Wat kan de overheid doen op het vlak van financiering?
Op zoek naar risicokapitaal?
Op zoek naar crowdfunding?

Hoe krijg je een zicht op je financieringsbehoefte?

Het Startkompas is een werkinstrument om de haalbaarheid (financieel en organisatorisch) van je project in te schatten. Het kan dienen als basis voor een ondernemingsplan. Maar het geeft een goed zicht op je financieringsbehoefte. Er zit ook een kasplan in dat jou helpt naar de maandelijkse inkomsten en uitgaven te kijken.
De invulbare versie van het Startkompas: xlsx bestandStartkompas met kasplan 2017.xlsx (1.19 MB)
De afdrukbare PDF-versie: pdf bestandStartkompas 2016.pdf (4.04 MB)

Wat kan de overheid voor jou doen op het vlak van financiering?

In de brochure 'U zoekt financiering?' vind je een overzicht van de financieringsmogelijkheden en overheidsmaatregelen. 

Op zoek naar risicokapitaal?

De brochure 'U zoekt risicokapitaal?' geeft een overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen.
Deze brochure is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de maatschappijen. Sommige fondsen staan niet in deze brochure:

  • omdat ze dit niet wensen
  • als ze enkel meerderheidsbelangen nemen met een tijdelijk karakter
  • als ze enkel meer dan €10 miljoen investeren

Je vindt in deze brochure een onderverdeling van de risicokapitaalmarkt in vier groepen:

  • de publieke risicokapitaalverschaffers
  • de private risicokapitaalverschaffers
  • andere financieringsinitiatieven
  • de crowdfundingplatformen in Vlaanderen.
Op zoek naar crowdfunding?

De brochure 'U zoekt risicokapitaal?' geeft een overzicht van de crowdfundingplatformen in Vlaanderen.