GEZOCHT: Jongeren tussen 18 en 30 jaar voor enquête over perceptie van ondernemerschap - deadline 15 april 2016

Wout de Leeuw, Masterstudent TEW aan de VUB, doet onderzoek naar de percepties die mensen tussen 18 en 30 jaar hebben over ondernemerschap. Jongeren maken tijdens of na hun schoolloopbaan de keuze tussen een carrière als zelfstandige of een carrière als werknemer. Hoe hoog achten jongeren de barrières om een eigen zaak op te starten? En gaat de sterkte hiervan een invloed spelen op hun uiteindelijke carrièrekeuze?

Deze enquête kan ons een beter zicht geven op bovenstaande interessante vraagstukken.

Om een representatieve steekproef te bekomen, is Wout nog op zoek naar mensen tussen 18 en 30. Verspreid a.u.b. zoveel als mogelijk de vraag om deel te nemen onder de doelgroep. Deelnemen aan de enquête kan nog tot 31 maart 2016.

De enquête kan je terugvinden via https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/survey/index/sid/894727/newtest/Y/lang/nl

Het is de bedoeling om na dit onderzoek aanbevelingen te maken om mogelijke mispercepties van jongeren over ondernemerschap te verbeteren. Zo kan ondernemerschap nog meer aan bod worden gebracht in leerprogramma’s, waardoor jongeren een betere kennis zullen verwerven over de toegang tot financiën en administratie bij de opstart van een eigen zaak, enz.

Voor meer info:  Wout.De.Leeuw@vub.ac.be

Promoter:  Prof. dr. Thomas Crispeels
Dept. of Business Technology & Operations
Vrije Universiteit Brussel
Thomas.Crispeels@vub.ac.be