Geslaagd leerevent: SOHO!dag 2018 Ondernemend leren / Leren(d) ondernemen

Hoe kunnen we de ondernemingszin bij studenten boosten? Op 20 maart lieten 200 deelnemers zich in 5 werksessies en een heus innovatiekamp inspireren.

 


Onderwijs van de toekomst

Onderwijs van de toekomst daagt uit en moet de nieuwe generatie voorbereiden op morgen. Die moet meer dan ooit wendbaar en vooral creatief  zijn; kansen zien en ze ook effectief grijpen; ondernemend in het leven staan dus. 'Stay hungry, stay foolish' liet Jobs ons na. Een ondernemende houding is een must voor pasafgestudeerden op onze arbeidsmarkt en het vergroot hun kansen, als ondernemer of als ondernemende werknemer. Het hoger onderwijs heeft hier een rol in te spelen.
 

minister Muyters


2de SOHO!dag: Ondernemend leren/leren(d) ondernemen

Op 20 maart 2018 organiseerden we in samenwerking met het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs, VLAJO en de Unizo Onderwijs & Ondernemen voor een tweede maal een SOHO!dag met als thema Ondernemend leren/leren(d) ondernemen. Hoewel dit leerevent zich voornamelijk richt tot docenten Hoger Onderwijs, was er ook een vertegenwoordiging vanuit het Secundair Onderwijs, de studentensteden-ecosystemen voor jong ondernemerschap, de jongerenorganisaties  en de diverse pré-startdienstverleners. Kortom, de belangrijkste actoren die studenten en jongeren in Vlaanderen ondersteunen in hun ondernemende ambities waren present.
 

SOHOdag voor ondernemend onderwijs


Nieuwe inspiratie opdoen

Na een verwelkoming en situering van het thema door minister Philippe Muyters, minister Hilde Crevits en Prof. Koen De Bosschere namens het Forum,  konden de 200-tal aanwezigen, verspreid over 5 werksessies, nieuwe inspiratie en inzichten verwerven,  kennis en ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën ontwikkelen ter bevordering van ondernemingszin en ondernemerschap bij studenten. 
 

Innovatiekamp: bedenk dé ondernemende onderwijspraktijk van de toekomst


Innovatiekamp: bedenk dé ondernemende onderwijspraktijk van de toekomst

Parallel aan deze werksessies, organiseerde VLAJO een heus innovatiekamp met als uitdaging dé ondernemende onderwijspraktijk van de toekomst uit te werken. De SOHO!dag sloot af met een plenaire pitch van de deelnemende innovatieteams. Het aanwezige publiek trad  op als jury en verkoos de beste pitch.  

Meer info over de SOHO!dag 2018