Extra forumdag op 4 februari 2016

Op donderdag 4 FEBRUARI wordt een EXTRA FORUMDAG ingepland in het VAC te LEUVEN, van 9.30u tot 13u.

Op de agenda staan:
-    advisering Actieplan Ondernemend Onderwijs
-    terugkoppeling concept SOHO-dag
-    klinken op het nieuwe jaar !

In de eerste plaats willen we met de forumleden én de andere aanbieders ondernemend onderwijs wat tijd uittrekken opdat ze hun advies kunnen geven op het nieuwe Actieplan Ondernemend Onderwijs.

Eind vorig jaar werd het nieuwe Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019, ‘Actieplan voor het stimuleren van Ondernemingszin en Ondernemerschap via het Onderwijs’ aan de Vlaamse Regering meegedeeld. 
Dit actieplan heeft als doel ondernemend onderwijs te stimuleren vanuit de Vlaamse overheid. Het wil onderwijsinstellingen inspireren en ondersteunen, aanbieders een beleidskader bieden en de acties van de Vlaamse overheid (alle betrokken overheidsorganisaties) bundelen en richten. 

In de aanloop van (de voorbereiding voor) het nieuwe Actieplan Ondernemend Onderwijs werden jullie al op de zgn. ‘VISIOO-dag’ (november 2014) uitgenodigd om een evaluatie van het vorige Actieplan OO te geven en aanbevelingen voor een volgend mee te geven. Daar werd zoveel als mogelijk rekening mee gehouden bij de totstandkoming van dit plan.

Ook in deze fase zouden we graag jullie advies krijgen over het actieplan zoals het uiteindelijk uitgeschreven werd. We voorzien daar een sessie voor op donderdag 4 februari, van 9.30u tot 11u in VAC Leuven, multifunctionele zaal. 
Tijdens de sessie gaan we er van uit dat jullie de inhoud van het Actieplan doorgenomen hebben (we voorzien daar geen extra tijd voor, graag op voorhand door te nemen). Het Actieplan vinden jullie hier: pdf bestandActieplan ondernemend onderwijs - VR 2015.pdf (1.13 MB)

Aansluitend gaan we met de forumleden van 11u tot 13u verder met een terugkoppeling over het concept van de SOHO-dag, om daarna afsluiten met een glaasje om te klinken op het nieuwe jaar.

Wie nog niet bevestigd heeft, gelieve dit te doen vóór 25 januari op  reineke.vandevenne@vlaio.be .

Hopelijk tot dan!