Eerste platformbijeenkomst Ecosystemen in studentensteden op 26 oktober 2016

Op woensdag 26 oktober kwamen de ‘ecosystemen’ uit studentensteden Aalst, Antwerpen, Brugge, Geel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven voor het eerst samen.
In deze 9 Vlaamse steden zullen alle lokale actoren (de stad, instellingen hoger onderwijs, jeugdverenigingen, studentenverenigingen, non-profit en profitorganisaties en bedrijven) samen in partnerschap een innovatieve ondernemende cultuur ontwikkelen waarin de jongere in zijn ondernemingszin en ondernemerschap uitgedaagd wordt. Hij/zij krijgt alle kansen om zijn eigen ondernemende kracht op een laagdrempelige manier verder te ontwikkelen; binnen het ecosysteem wordt de jongere geïnspireerd, geactiveerd, ondersteund en geïnformeerd.
Ook de docenten, jeugdwerkers en andere hefboomfuncties zullen ondersteund worden zodat zij daar in de toekomst een nog betekenisvollere rol bij zullen kunnen opnemen.

De projecten kunnen als ‘ecosysteem in studentenstad’ de komende 2 jaar ontwikkeld worden dankzij de co-financiering vanuit Europa (EFRO) en Vlaanderen (Hermes).

Gezien de projecten vanaf dit najaar van start gaan, was het hoofddoel van de platformsamenkomst van 26 oktober dat alle projectteams elkaar en elkaars project zouden kunnen leren kennen. Daarnaast werd ook kort toegelicht welke ondersteuning vanuit Agentschap Innoveren & Ondernemen kan ingezet worden in het eigen ecosysteem. De projectteams kregen ook de gelegenheid om nader kennis te maken met de door het agentschap gesubsidieerde aanbieders van ondersteunende dienstverlening naar starters en pre-starters toe,

De 90-tal deelnemers namen die gelegenheid met beide handen aan, wat voor een aangename energie en dynamiek zorgde.
Geheel in de filosofie van het opzet werd de catering van de bijeenkomst gedeeltelijk verzorgd door een team van scholieren en studenten, dat onder begeleiding van jeugdwerkers van de stad Leuven hun eigen kunst-cateringproject aan het ontwikkelen is
(http://www.mijnleuven.be/onze-projecten/destart-up).

Meer info over de platformbijeenkomst en de 9 projecten vind je via http://www.hogeronderwijsonderneemt.be/erkende-projecten-in-het-kader-van-de-efro-oproep-ecosystemen-in-studentenstedenen  en
http://www.hogeronderwijsonderneemt.be/eerste-platformbijeenkomst-ecosystemen-in-studentensteden-op-26-oktober-2016

 

foto Gentrepreneur
foto 26/10