Eerste platformbijeenkomst Ecosystemen in studentensteden op 26 oktober 2016

Op 26 oktober 2016 vond de eerste bijeenkomst van het Platform Ecosystemen in studentensteden plaats. 

In deze 9 Vlaamse steden zullen alle lokale actoren (de stad, instellingen hoger onderwijs, jeugdverenigingen, studentenverenigingen, non-profit en profitorganisaties en bedrijven) samen in partnerschap een innovatieve ondernemende cultuur ontwikkelen waarin de jongere in zijn ondernemingszin en ondernemerschap uitgedaagd wordt. Hij/zij krijgt alle kansen om zijn eigen ondernemende kracht op een laagdrempelige manier verder te ontwikkelen; binnen het ecosysteem wordt de jongere geïnspireerd, geactiveerd, ondersteund en geïnformeerd.
Ook de docenten, jeugdwerkers en andere hefboomfuncties zullen ondersteund worden zodat zij daar in de toekomst een nog betekenisvollere rol bij zullen kunnen opnemen.

De projecten kunnen als ‘ecosysteem in studentenstad’ de komende 2 jaar ontwikkeld worden dankzij de co-financiering vanuit Europa (EFRO) en Vlaanderen (Hermes).

Het hoofddoel van de platformsamenkomst van 26 oktober was dat alle projectteams elkaar en elkaars project zouden kunnen leren kennen. Daarnaast werd ook kort toegelicht welke ondersteuning vanuit Agentschap Innoveren & Ondernemen kan ingezet worden in het eigen ecosysteem. De projectteams kregen ook de gelegenheid om nader kennis te maken met de door het agentschap gesubsidieerde aanbieders van ondersteunende dienstverlening naar starters en pre-starters toe,

De 90-tal deelnemers namen die gelegenheid met beide handen aan, wat voor een aangename energie en dynamiek zorgde.
Geheel in de filosofie van het opzet werd de catering van de bijeenkomst gedeeltelijk verzorgd door een team van scholieren en studenten, dat onder begeleiding van jeugdwerkers van de stad Leuven hun eigen kunst-cateringproject aan het ontwikkelen is (www.mijnleuven.be/onze-projecten/destart-up).

De powerpoint presentatie vind je hier terug: Platformbijeenkomst 1 Ecosystemen in studentensteden 26 oktober 2016.pdf (8.69 MB)

In de infomap werden naast de infofiche per project (terug te vinden via Erkende projecten in het kader van de EFRO-oproep Ecosystemen in studentensteden) oa. nog verspreid:

Links naar filmpjes uit algemene powerpoint presentatie

pptx bestand3. Aalst Presentatie platform ecosystemen.pptx (50.44 MB)

4. Filmpje Ecosysteem Brugge: https://vimeo.com/190710343

7. Filmpje Ecosysteem Kortrijk: 

foto 26/10
Foyer 26 okt 2016