Eerste attesten bedrijfsbeheer behaald tijdens de bachelorjaren

Op 29 januari 2016 kregen de eerste 23 studenten hun attest bedrijfsbeheer, nog tijdens hun bachelorjaren behaald bij hun onderwijsinstelling, overhandigd door minister Muyters.

In het voorjaar van 2015 gaf het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs aan het beleid de grootste knelpunten aan die het ondernemend hoger onderwijs in de weg staan. Het behalen van een attest bedrijfsbeheer voor het afronden van de bachelorjaren was één van die punten.

Er zijn tot nu toe 3 instellingen hoger onderwijs die de goedkeuring kregen om vanaf nu getuigschriften bedrijfsbeheer af te leveren: UGent, Arteveldehogeschool en HoGent. 

Wil je meer weten over de modaliteiten en werkwijze om als instelling hoger onderwijs getuigschriften bedrijfsbeheer uit te reiken?