Erkende projecten in het kader van de EFRO-oproep Ecosystemen in studentensteden

Laatste revisiedatum 17 januari 2018

In november 2015 werd een eerste oproep ‘Ondernemende innovatieve partnerschappen / ecosystemen in studentensteden’ gelanceerd.
In februari 2018 volgde een tweede oproep ‘Ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentsteden’

De oproep beoogt de (verdere) ontwikkeling van de studentensteden in Vlaanderen tot een krachtig biotoop dat het ondernemende potentieel en de potentiële ondernemer in jongeren (18 tot 25 jaar) tot volle bloei kan brengen. Alle lokale belanghebbenden -het stadsbestuur, de hoger onderwijsinstellingen en studentverenigingen, de jeugdverenigingen, bedrijven en organisaties (profit en non-profit)- werden aangemoedigd de handen in elkaar te slaan om die uitdaging aan te gaan en een gezamenlijk project in te dienen.

De eerste oproep resulteerde in 9 ecosystemen:

Project Promotor Contactpersoon
Gent: 
Gentrepreneur
Startersfabriek vzw
 

Olivier De Cock
Evelyne Verhovert

Aalst: 
Ondernemend Aalst / Broeikas
Hogeschool Gent
Campus Aalst

Ruth Devreese
Anja Cornelis

Kortrijk:
SPEK
Stad Kortrijk
Stadhuis Kortrijk

Ann Andries 
Ellie Samyn

Brugge: 
Brugs Futurepreneurs Netwerk (BFN) / Turbo
Stad Brugge
Administratie
Michiel Vanden Abeele
Eveline Buyck
Leuven: 
Leuvens ecosysteem / Leuven MindGate Starters
Stad Leuven
Stadskantoor

Patricia Schoolmeesters
Sarah Vandendael

Antwerpen: 
TAKEOFFANTWERP_
ALLIANCE

UA
Universiteit Antwerpen
Georges Goffin
Mathias Mallentjer
Hasselt: 
StartUp Ocean Hasselt: Challenge Accepted! / Pitch Please 
Stad Hasselt
Administratief Centrum AC Dr. Willems
Hans Santermans
Lien Beck
Caroline Steensels
Geel: 
STARTUP2440
Stad Geel
Stadsbestuur Geel
Patricia Van den Broeck
Genk: 
De BeGenkers – voor jongeren met goesting
Stad Genk
Stadsbestuur Genk
Zehra Ozmen
Maarten Luyts

Het ultieme doel is dat de jongere/student ondernemen als iets vanzelfsprekend gaat beschouwen, en zich omgeven weet door (samenwerkende) organisaties die hem in zijn ondernemingszin prikkelen, informeren, initiëren, ondersteunen en doorverbinden naar ondernemerschap.
Alle lokale actoren ontwikkelen samen in partnerschap een ondernemende innovatieve cultuur waarin de jongere in zijn ondernemingszin en ondernemerschap uitgedaagd wordt en die op een laagdrempelige manier kan ervaren en verder ontwikkelen.

De ecosystemen worden door regionale eigenheden gekleurd; het is de bedoeling dat zowel de samenstelling van het partnerschap als de groep jongeren/studenten die aangesproken wordt een weerspiegeling is van die eigenheid.

Ook een groeiende groep docenten en jeugdwerkers wordt vanuit het ecosysteem ondersteund (en daarmee gesensibiliseerd) om ondernemende vaardigheden en interesses op te pikken en de betrokken jongere verder in het ecosysteem door te verwijzen.

De EFRO-oproep voorziet voor een maximum projectkost van €500 000 40 % EFRO middelen en 30 % HERMES-middelen.

Wil je meer weten over de EFRO-oproep zelf?

Op 26 oktober 2016 kwamen de ecosystemen uit studentensteden voor het eerst samen. Meer info over de platformbijeenkomst en de 9 projecten vind je via www.hogeronderwijsonderneemt.be/eerste-platformbijeenkomst-ecosystemen-in-studentensteden-op-26-oktober-2016