Doelstelling
SOHO!dag 20 maart 2018 - LAMOT Mechelen

Stimuleer Ondernemend Hoger Onderwijs
Wat? Waarom? Hoe?

Een ondernemende dag vol inspirerende (les)praktijken, boeiende sprekers, workshops en co-creaties.
 

Jongeren ondernemend leren denken en handelen is een belangrijke uitdaging voor het (hoger) onderwijs. Ondernemerschap wordt doorgaans ten onrechte uitsluitend in verband gebracht met economische activiteiten en zaken doen, maar het is veel meer dan dat!

‘Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap' is één van de 8 sleutelcompetenties voor een leven lang leren
zoals gedefinieerd door de Europese Unie. Ondernemerschap wordt hier gezien als het vermogen - van individuen of groepen - om waarde te creëren, door in te spelen op opportuniteiten die zich aandienen of door deze zelf te creëren. Deze gecreëerde waarde kan artistiek zijn, cultureel, sociaal, maatschappelijk of economisch. Zij kan zich situeren in het publieke of het private domein, het vrijwilligerswerkveld of in hybride combinaties. Het omvat alle vormen van ondernemerschap: intrapreneurship, bleu, green of digital entrepreneurship, social of societal entrepreneurship, ... met of zonder commerciële objectieven.

Ondernemend kunnen denken en handelen zien we als een basiscompetentie die van toepassing kan zijn in alle domeinen van het leven: van het stimuleren van persoonlijke en professionele ontwikkeling, tot het actief deelnemen aan de samenleving, tot de (her)intrede op de arbeidsmarkt als werknemer of als zelfstandige, maar ook tot het opzetten van ondernemingen (met culturele, sociale of commerciële waarde). Initiatief, nieuwsgierigheid, zelfredzaamheid,  (co-)creativiteit, uniciteit en zin voor avontuur zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen.

Met deze SOHO!dag 2018 zetten we het thema ‘Ondernemend leren/Leren(d) ondernemen Wat? Waarom? Hoe?' 
hoog op onze leeragenda. 

Doel van de SOHO!dag is om elkaar te inspireren, te informeren of inzichtelijk te verrijken, én om elkaar opstapjes aan te reiken naar concrete vertaling toe in de eigen (les)praktijk.

Wij hebben ons best gedaan om een leerkrachtig event op touw te zetten.  Op het menu staan diverse thematische werksessies en tal van boeiende en uitdagende activiteiten.

De SOHO!dag heeft als invalshoek hoger onderwijs, maar het programma kan ook zinvol zijn voor het ruime onderwijsveld. Daarom hopen we tevens op een vertegenwoordiging van schooldirecties, (pedagogische) stafleden en leerkrachten uit het secundair (in bijzonder derde graad of zevende jaar beroepsonderwijs) en volwassenonderwijs.

Het SOHO!dag 2018 team


De SOHO-dag is een initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen i.s.m. 
VLAJOUnizo Onderwijs & Ondernemen en het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs

Regie en coördinatie:
Johan Poisquet
Reineke Vandevenne

Programma
Werksessies
Locatie
Partners

Week van de Mogelijkheden