COSME call - Opzetten goede praktijk door creëren van coöperaties voor jongeren - deadline 30 juni 2016

Het EU Programma COSME - Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en KMO's lanceert deze call met als uiterste indiendatum 30 juni 2016.

De hoofddoelstelling van deze oproep is het opzetten van goede praktijken in de bestrijding van jeugdwerkloosheid, door jongeren te helpen met het creëren van en werken in coöperaties enerzijds, en anderzijds het creëren van gerichte programma’s, systemen en opleidingsmodules voor jongeren om zelf coöperaties op te richten en te managen.

Het totaalbudget voor deze oproep bedraagt € 450 000 en men gaat tot 70 % cofinanciering. De maximale looptijd van projecten is 12 maand.

Agentschap Innoveren en Ondernemen wil ieder die geïnteresseerd is om aan deze call mee te doen, de gelegenheid geven om elkaar te leren kennen en zo samen tot een indiening te kunnen komen (allicht zal een breder gedragen dossier meer kans hebben).

Let wel: we willen wel graag iedereen die interesse heeft samenbrengen, zelf zullen we ‘de pen’ niet vasthouden.

Omdat de deadline van deze call al 30 juni is, willen we op donderdag 26 mei, om 14u in Brussel, een samenkomst voor geïnteresseerden organiseren. Als er voldoende interesse is, laten we de sessie doorgaan. 

Laat dus zo snel mogelijk (uiterlijk tegen dinsdag 24 mei) weten of je hierbij wil en kan zijn aan reineke.vandevenne@vlaio.be

Meer info over de call: http://www.kcse.eu/call/subsidieoproep-bestrijding-van-jeugdwerkloosheid-en-oprichting-van-co%C3%B6peraties