Ben je werkloos en wil je ondernemen?

Starten als ondernemer mét behoud van je werkloosheidsuitkering?

Als werkloze kan je een nevenactiviteit beginnen en gedurende 12 maanden je werkloosheidsuitkering behouden. Dit voordeel heet 'Springplank naar zelfstandige'.

Er zijn wel volgende voorwaarden aan verbonden:

 • je moet de bijkomstige activiteit aangeven en het voordeel 'Springplank naar zelfstandige' aanvragen bij je eerste uitkeringsaanvraag of voorafgaand aan de nevenactiviteit,
 • je mag de activiteit niet als hoofdberoep gehad hebben tijdens de laatste 6 jaar,
 • je mag een job in loondienst niet stopgezet of verminderd hebben met als doel dit voordeel te verkrijgen,
 • je mag de activiteit niet in onderaanneming geven aan derden.

Meer info Springplank naar zelfstandige”: infoblad T158 van de RVA

Interesse om te starten vanuit een activiteitencoöperatie?

Binnen de veilige omgeving van de activiteitencoöperatie Starterslabo kan je als werkzoekende je eigen onderneming opstarten en uittesten. Daarbij behoud je het werklozenstatuut en je eventuele uitkering.

Meer info: www.starterslabo.be

Je wordt ontslagen terwijl je een zelfstandig bijberoep hebt?

Om je bijberoep als zelfstandige verder te zetten tijdens de werkloosheid, moeten 4 voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

 • Je combineerde je zelfstandig bijberoep met een job als werknemer, gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan je aanvraag van de werkloosheidsuitkering.  Deze periode van 3 maand wordt verlengd met de periodes van ziekte of tijdelijke werkloosheid.

 • Je moet het bijberoep aangeven op het ogenblik van de aanvraag van de werkloosheidsuitkering. 
  Doe je dit niet, moet je de uitkeringen terugbetalen en verlies je meerdere weken het recht op uitkeringen. Je kan zelfs vervolgd worden voor een strafrechtbank.
 • Je mag deze activiteit niet uitoefenen van maandag tot vrijdag tussen 7 en 18 uur.
  Je verliest een uitkering per gewerkte zaterdag of zondag.

 • Sommige activiteiten zijn verboden tijdens de werkloosheid, tenzij de activiteit 'van gering belang' is:

  • een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend (bv. nachtwaker),

  • de activiteiten die verboden zijn volgens de wet van 6 april 1960 (betreffende de uitvoering van bouwwerken): meer info bij je uitbetalingsinstelling,

  • activiteiten:

   • in de horecasector (hotels, restaurants en drankgelegenheden) of vermaakondernemingen,
   • van leurder, reiziger (verkoop van goederen aan huis of op markten),
   • van verzekeringsagent of -makelaar.

Vraag altijd aan je werkloosheidsbureau of je activiteit van gering belang is!

Bepaalde activiteiten zijn onderworpen aan bijzondere regels:

 • de artistieke activiteit (in de audiovisuele of beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, de podiumkunsten, het theater of de choreografie): de specifieke uitleg vind je terug in het infoblad T53 van de RVA
 • de nevenactiviteit uitgeoefend in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”: infoblad T158 van de RVA.

Zijn de 4 voorwaarden tegelijk vervuld?
Je kan je zelfstandig bijberoep blijven uitoefenen én werkloosheidsuitkeringen ontvangen, tenzij het aantal arbeidsuren dat je eraan besteedt of het bedrag van de inkomsten te hoog is. Bevraag dit vooraf bij je werkloosheidsbureau!

Maak werk van je zaak, een traject voor werkzoekenden

Droom je als werkzoekende van een eigen onderneming?
Via het traject 'Maak werk van je zaak' krijg je de kans om het attest bedrijfsbeheer te halen, je eigen businessplan op te stellen, aan je ondernemerscompetenties te werken... 

Meer info: 
www.maakwerkvanjezaak.be