Agentschap Innoveren & Ondernemen is partner in het ICEE project

Dat het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondernemers tracht te inspireren en ondersteunen is algemeen geweten. Maar wist u dat de overheid daarnaast ook het ondernemerschap bij kinderen en jongeren stimuleert? Daartoe worden in Vlaanderen allerlei projecten op poten gezet maar worden ook ervaringen gedeeld met andere Europese lidstaten.

Agentschap Innoveren & Ondernemen is een partner in het Erasmus+ project  Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) project. Het consortium dat dit project uitvoert wordt getrokken door Ja-Ye Europe en bestaat naast het agentschap uit de ministeries van onderwijs van Finland, Estland, Italië en Letland en enkele nationale JA-YE organisaties waaronder Vlajo. Ook een aantal Europese onderzoeksinstituten worden betrokken in het proces.  

Het ICEE project wil nagaan wat er noodzakelijk is om elke leerplichtige jongere ten minste één ondernemende ervaring te bieden tijdens de schooltijd. Dit is immers een doelstelling die de Europese commissie heeft vooropgesteld in het Entrepreneurship 2020 Action Plan. Hiervoor wordt enerzijds een veldonderzoek uitgevoerd waarbij scholen met minstens 50% penetratie van de mini-onderneming methodiek vergeleken worden met scholen waar de methodiek nog geen ingang gevonden heeft. Anderzijds is er ook een clusterwerking waar diepgaande analyses gebeuren van nationale strategieën, content en tools, teacher training en assessment.

Het onderzoek loopt nog tot de zomer van 2017, de clusterwerking werd reeds afgerond. De uitkomst van dit laatste bestaat uit een verzameling van good practices en beleidsaanbevelingen. Deze kan u terugvinden op http://innovation-clusters.icee-eu.eu/.