Afleveren getuigschrift bedrijfsbeheer / ondernemersvaardigheden door instelling hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer uitreiken, nodig voor de opstart van een zelfstandige activiteit.

Alle informatie, inclusief modellen, is terug te vinden via:

http://www.vlaio.be/artikel/getuigschrift-ondernemersvaardigheden-universiteiten-en-hogescholen