Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 officieel van start!

Het Actieplan Ondernemend Onderwijs werd op 10 juni 2016 als mededeling op de Vlaamse Regering gebracht door een beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep Ondernemend Onderwijs, na aanpassingen op basis van de adviezen van de VLOR, de SERV en de aanbieders van ondernemend onderwijs.

Het actieplan heeft de bedoeling om ondernemend onderwijs te stimuleren in alle onderwijsinstellingen. Het wil onderwijsinstellingen inspireren en ondersteunen, aanbieders van initiatieven ondernemend onderwijs een beleidskader bieden en de acties vanuit de Vlaamse overheid bundelen.

Het officiële Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019: pdf bestandActieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019.pdf (1.13 MB)

Wil je meer weten over de uitgebrachte adviezen van de verschillende stakeholders?