Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 - eerste versie en uitgebrachte adviezen

Het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 werd voorbereid door een beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep Ondernemend Onderwijs. Het actieplan heeft de bedoeling om ondernemend onderwijs te stimuleren in alle onderwijsinstellingen. Het wil onderwijsinstellingen inspireren en ondersteunen, aanbieders van initiatieven ondernemend onderwijs een beleidskader bieden en de acties vanuit de Vlaamse overheid bundelen.

De eerste versie van het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 van november 2015 werd voor advies voorgelegd aan de VLOR, de SERV en de aanbieders van ondernemend onderwijs. Op basis van hun adviezen worden aanpassingen aan het Actieplan aangebracht. 

Meer info:

Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 - versie november 2015: pdf bestandVR_2015_1112_MED 0558_2 Actieplan ondernemend onderwijs - bijlage.pdf (1.13 MB)

Uitgebrachte adviezen door de VLOR, de SERV en de aanbieders van initiatieven ondernemend onderwijs:
pdf bestandAdvisering Actieplan OO 2015-2019 - VLOR - 28 januari 2016.pdf (251 kB)
pdf bestandAdvisering Actieplan OO 2015-2019 - SERV - 15 februari 2016.pdf (217 kB)
pdf bestandAdvisering Actieplan OO 2015-2019 - Aanbieders Ondernemend Onderwijs - 4 februari 2016.pdf (274 kB)