Actieplan Ondernemend Onderwijs

Het Actieplan Ondernemend Onderwijs is een beleidskader van en voor de Vlaamse overheid en haar betrokken ministers:

  • de minister voor Economie, wetenschap en innovatie, werkgelegenheid en professionele vorming, Philippe Muyters,
  • de minister van Onderwijs, Hilde Crevits en
  • de minister van Landbouwbeleid, zeevisserij en plattelandsbeleid, Joke Schauvliege.

Het Actieplan Ondernemend Onderwijs heeft tot doel ondernemingszin en ondernemerschap in het onderwijs te faciliteren.

Meer weten over het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019?