Aanvraag van het statuut student-zelfstandige

Laatste revisiedatum 28 januari 2019

De student moet de aanvraag van het statuut student-zelfstandige doen bij de sociale verzekeringsfondsen of de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. De student zorgt ervoor dat volgende formulieren ingevuld worden:

 • door de student: het aanvraagformulier voor het statuut van student-zelfstandige, met daarin de verklaring dat hij regelmatig de lessen zal volgen (voor een nog niet beëindigd academiejaar én voor ieder academiejaar opnieuw aan te vragen)
 • door de onderwijsinstelling: het attest van inschrijving dat deze gegevens bevat:

​- de inschrijving van de student in de genoemde instelling voor een bepaald school- of academiejaar
- het type gevolgde studies
- het aantal studiepunten of het aantal lesuren per week

De sociale verzekeringsfondsen hebben niet langer toegang tot het kinderbijslagkadaster, waardoor de onderwijsinstellingen zelf het attest van inschrijving moeten afleveren. In sommige instellingen kan je als student zelf een inschrijvingsbewijs met authentieke code als bewijs van echtheid downloaden.
Een voorbeeld van Universiteit Gent: pdf bestandVoorbeeld inschrijvingsbewijs.pdf (67 kB)

Opgelet: op het einde van het school- of academiejaar moet de onderwijsinstelling nog het attest voor het regelmatig volgen van de lessen opmaken (zie aparte kader).

Het regelmatig volgen van de lessen moet op het einde van het school- of academiejaar bewezen worden

Op het einde van het school- of academiejaar moet de onderwijsinstelling het regelmatig volgen van de lessen bevestigen. Dit kan door te attesteren dat:

 • de student aanwezig is geweest tijdens de lessen, of
 • de student deelgenomen heeft aan de examens voor 27 studiepunten of 17 lesuren, of
 • de onderwijsinstelling de student effectief begeleidde in zijn ondernemingsproject.
  OPGELET: het hebben van een statuut ‘student-ondernemer’ (met allerlei faciliteiten) is niet voldoende om het statuut student-zelfstandige te krijgen. Het moet gaan om een begeleiding die aanvaard is door de FOD Sociale Zekerheid. Volgende begeleidingsprojecten zijn al aanvaard:

Wil je nagaan of het begeleidingsproject van jouw instelling aanvaard zal worden? Bezorg zoveel mogelijk informatie omtrent de begeleiding (aanvraagprocedure, waaruit bestaat de begeleiding, frequentie, ...) aan: 

FOD Sociale Zekerheid
DG Zelfstandigen - Dienst Uitkeringen
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 120
1000 Brussel
T 02 528 64 50
zelfindep@minsoc.fed.be

Ben je door overmacht verhinderd om regelmatig de lessen te volgen of aanwezig te zijn op examens? Dan moet je dat aantonen met een verantwoordingsstuk.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
 1. >=18 jaar en <25 jaar 
 2. ingeschreven zijn om regelmatig de lessen te volgen in een erkende onderwijsinstelling 
 3. ingeschreven zijn voor
  >=27 studiepunten of
  >=17 lesuren/week (tenzij thesisjaar of verplichte stages)
 4. zelfstandige beroepsactiviteit staat niet onder het gezag van een werkgever 

Let op! De algemene vereisten om te starten als zelfstandige blijven gelden: