‘AZO! …onderneem je als vluchteling in Vlaanderen’ organiseert infosessies en begeleidt vluchtelingen met een ondernemingsdroom

10 organisaties met ervaring in ondernemerschap, vluchtelingen, microfinanciering en opleiding sloegen de handen in elkaar voor een aangepast begeleidingstraject voor vluchtelingen: het project ‘AZO! …onderneem je als vluchteling in Vlaanderen’.

Het doel is vluchtelingen met een ondernemersdroom informeren, ondersteunen en begeleiden naar ondernemerschap in Vlaanderen.

Het project bestaat uit verschillende fasen:
  • sensibiliseren van vluchtelingen en potentiële toeleiders
  • informeren van vluchtelingen via informatiesessies over ondernemen in Vlaanderen, themasessies en individuele gesprekken
  • na onderzoek van de haalbaarheid van het projectidee en de ondernemerscompetenties, kan de vluchteling een intensief en modulair begeleidingstraject volgen
  • via een intensief traject met een waaier aan specialisaties (zoals basiskennis bedrijfsbeheer, toetsing of concept financieel en commercieel haalbaar is, persoonlijke ontwikkeling als ondernemer, mentorship, microfinanciering…) kan de vluchteling doorstromen naar bv. de beschermde omgeving van de Starterslabo's en SmartBe of kunnen ze onmiddellijk opstarten

In de 2de fase van project worden infosessies georganiseerd voor vluchtelingen met ondernemingszin. Deze sessies zoomen in op de modaliteiten van ondernemen in Vlaanderen en vinden plaats in het Nederlands, Engels, Arabisch, …

Wie behoort tot de doelgroep?

De infosessies zijn bedoeld voor vluchtelingen met interesse in ondernemerschap, meer bepaald asielzoekers in hun erkenningsprocedure, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Concreet gaat het hier om:
  • asielzoekers in het bezit van een geldig attest van immatriculatie - model A (oranje kaart)
  • erkende vluchtelingen tot 5 jaar na asielaanvraag
  • erkende vluchtelingen die meer dan 5 jaar geleden hun asielaanvraag hebben ingediend met een verblijfskaart B.
  • subsidiair beschermden met een verblijfskaart A
Waar en wanneer vinden de infosessies plaats?

De infosessies worden verspreid over Vlaanderen maandelijks georganiseerd op zeer toegankelijke locaties.
De kalender is terug te vinden via: http://projectazo.be/agenda.

De partners in het project AZO! zijn: Stebo, Starterslabo’s, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Microstart, Unizo, Exchange vzw, Smart, iDrops, Zenitor, SYNTRA Vlaanderen, VDAB en Agentschap Inburgering en Integratie.

Project AZO! wordt financieel mogelijk gemaakt door Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).

Dit project loopt af op 31 oktober 2018.

Meer info:
Frank Maleszka – Projectpromotor Stebo – 0484 168 444
www.projectazo.be
www.facebook.com/projectazo

 

azo-logo-vec.svg